کتاب کاج های مورب که در سال هزار و سیصد و نود و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط علی چنگیزی نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد. با جلد شومیز منتشر شده است. در اصل همین پسر من رو به این اندیشه انداخت که بروم و زن خویش را پیدا نمایم . روز نخست که پسر را دیدم نشسته بود در جلوی نونوایی که شاطرعلی نام داشت. خویش هم نشسته بودم در جلوی درب همان نانوایی و نان میل می کردم و نگاه می کردم که چگونه یارو شاطره نعمت‌ خدا را می‌چپاند و داخل پلاستیک زباله و می گذارد در بغل خیابان.پسر هم همان گونه نشسته بود روی جدول و یک نان گذاشته بود بر روی پاهایش.ولی از نان نمی‌خورد. به پسره رو کردم و گفتم که نگاه کن چگونه نعمت خدا رو حروم می‌کنند. مردم حالیشان نیست چه گنجی در اطرافشان است. اسمش رو گذاشته‌ اند آشغال و اما از طلا هم زیادتر می‌ارزد.این اثر پس از دو تا داستان نخستین تجربه داستان کوتاه آقای چنگیزی می باشد. که کتاب بدی نبوده است و به طور نسبی خوب است .کتاب برنده سیزدهمین زمانه ی جایزه گلشیری شده و البته پیش از او هم در نظرسنجی مجله تجربه به عنوان بهترین نمونه داستان سال برگزیده شده است.

معرفی کتاب کاج های مورب