کتاب پنجاه درجه بالای صفر که در سال هزار و سیصد و نود چاپ شده می باشد.این اثر توسط علی چنگیزی نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است. اثر و نوشته ی پنجاه درجه بالای صفر چند عدد داستان موازی می باشد که تمامی آنها در دل کویرهای کرمان می گذرد. چند عدد انسان سابقه دار و خلاف کار که در حال کشیدن نقشه ی یک دزدی است. از آن سمت شاهد روزانه های سربازها داخل پاسگاه می باشیم و خصوصا سربازی که از درگیری فراری شده است و بسیار می ترسد.این اثر فضایی مردانه ی خشک و خشن دارد. کتاب بسیار خوبی می بابا این که موضوعش اصلا برای من جذابیت نداره نه تیپ آدم های خلافکار را می پسندم نه دزدی و فرار مورد پسندمه نه سرباز بودم شد و برای من یادآور خاطرهایی است این نوشته بسیار روان و جذاب می باشد. پیشنهاد می شود حداقل یکی از کارهای ایشان را مطالعه نمایید. آقای چنگیزی تحصیلاتش در خصوص مدیریت و شیمی می باشد و این اثر که دومین داستانش هم است و در جایزه هفت اقلیم شایسته تقدیر شناخته شده می باشد .

برگرفته از بست بوکز