کتاب پرسه زیر درختان تاغ که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط علی چنگیزی نوشته شده است.که انتشارات آن ثالث می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است. پرویز کارشناس باستان شناسی می باشد که به تعمیر کردن یکی از کاروان سراهای اطراف کرمان مشغول کار است. او تصمیم می نماید که به طور غیرقانونی داخل یکی از دشت های دور و اطراف به یاری دو عدد از انسانهای محلی کاوش نموده و گنج یا عتیقه ای پیدا کرده و قصد دارد آن را به مال خرها بفروشد . کتاب توضیح داستان این سه تن و در کنار آن ارتباط پرویز و خانواده خود و غلام و سارا می باشد و سارایی که عاشق غلام بدون کار شده است . کتاب فصل های بسیاری دارد و هر فصل از زبان یک شخص و با زاویه نگاه و نظر او روایت شده است. تمام جا فضای سرد و خشک کویر و اثراتی که داخل روحیه کویر نشین ها داشته است محسوس می باشد.آقای چنگیزی یکی از نگارنده هایی می باشد که بسیار به من پیشنهاد مطالعه ای از آثارش را داده است.

برگرفته از بست بوکز