کتاب شهر هرت که در سال هزار و سیصد و نود و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط بزرگمهر حسین پور نوشته شده است.که انتشارات آن مثلث می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب شهر هرت نمونه ی جمع شده از کمیک‌ استریپ‌های طنزآمیز می باشد که در سال‌های نود تا نود و دو در هفته‌نامه‌ی چلچراغ چاپ شده است. این اثر تشکیل شده از هفتاد نوشته از بزرگمهر حسین‌پور است. محتوای این کتاب شامل طنز تلخی است که اعتراض کننده است به آدم‌ها و تعاملی که با خودشان داشته و تعاملشان با طبیعت و با حیوانات و حتی یکی از انواع تلنگر به رفتارها و ظلم‌هایی که هر آدم در زندگی‌ به خویش و اطرافیانش می نماید. این اثر یک نمونه جمع شده دیگر از کارهای آقای حسین پور هر صفحه یک طرح یک موضوع نو می باشد. چیزای نسبتا زیبایی است . طنزهای اجتماعی خود آقای حسین پور راجع به این اثر گفته انواع اعتراض به آدم ها می باشد به عملکردی که نسبت به خودشان داشته و دارند. این کتاب قبلا در هفته نامه چهلچراغ چاپ شده است .

برگرفته از بست بوکز