کتاب این سیاستمداران سه نقطه که در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط بزرگمهر حسین پور نوشته شده است.که انتشارات آن روزنه می باشد. با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب وجود داشته ی روبرو نمونه جمع آوری شده از کاریکاتورها از سیاستمداران بزرگ و مشهور دنیا است. کاریکارتور بدون داشتن متن می باشد.تنها در صفحه روبروی هر نقش و تصویر نام و سمت و بازه وقت و زمان و روی کار بودن آن فرد را نگاشته است. کاریکاتورهای بسیار جالب و زیبایی هستند انصافا هم اکنون من بطور شخصی ترجیح داده ام با متن باشد و این گونه احساس بهتری خواهم داشت.آقای بزرگمهر کاریکاتوریست می باشد و طنز پرداز بسیار خوب کشورمان هستند که همچنان به کارای کارگردانی انیمیشن هم مشغول هستند.

برگرفته از بست بوکز