کتاب ماه در پاگرد اضطراری که در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط فرهنگ شهبازی نوشته شده است.که انتشارات آن افراز می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. صادق پسر کوچک که اهل سمنان بود و از خانواده ای پایین تر از حد متوسط اجتماع بوده است. که در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز قبول شده است. نوشته فوق توضیح روزهای سرنوشت دانشجویی و خوابگاه می باشد. که دورهمی ها و انسانهای فلسفی و افراد درس خوان و آنهایی که کلا درس را بی خیال شده اند و زده اند در خط سیگار. و صادق که دلباخته ی یکی از دخترها شده است.کار دانشجویی که تلاش می کند انجام دهد و در واقعیت یه نظری به دور و اطراف و گوشه و کنار زندگی دانشجویی دارد.این اثر نخستین رمان آقای شهبازی می باشد. قسمت های زیبایی از کتاب ماه در پاگرد اضطراری این است که ادم ها بعضی اوقات در عین بی کسی تمام کس را داشته و برخی اوقات وجود تمامی انسانها کسی را ندارند .جهان در عین وسیع بودن بسیار کوچک است و انسانها در عین دوری چه اندازه به یکدیگر نزدیکند .

 

برگرفته از بست بوکز