کتاب رنه و آتالا که در سال هزار و سیصد و شصت و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط شاتو بریان نوشته شده است.که انتشارات آن فرخیی می باشد.و با ترجمه عنایت الله شکیباپور انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. شاتو بریان نگارنده و شاعر و سیاستمدار فرانسوی می باشد که او را تاسیس کننده ی رمانتیسیسم در ادبیات فرانسه می دانند. او داخل خانواده ثروت مندی متولد شده است و پس از مدتها داخل ارتش می شود. دشواریهای بسیاری کشیده است و زمانی به انگلیس تبعید می شود .برادرش را به دار می آویزند و همسرش و خواهرش را به زندان می اندازند. که خواهرش داخل زندان از دنیا می رود و تمام این عاملها موجب افسردگی آن می شوند. بسیاری بر ضد ناپلئون بوده اند و حتی آن را به نرون تشبیه می نمایند و واسه ی این روزنامه اش متوقف می شود پس از مدتها اثرهای سیاسی ضد ناپلئون خویش را چاپ می کند.و به این سبب لوئی هجدهم از او به عنوان ارزنده ترین مرد یاد نموده است. و حتی مقام وزارت خارجه را به او داده اما شاتو بریان پس از زمانی با خانواده سلطنتی هم درگیر شده و دچار خشم واقع می شود. اثرهای اون پر از ناامیدی می باشد و بسیاری از جوانان قرن نوزده بعد از خواندن قصه هاش خودکشی می کردند .

معرفی کتاب رنه و آتالا