کتاب فراسوی خواب که در سال هزار و سیصد و نود و پنج چاپ شده می باشد.این اثر توسط ویلم فردریک هرمانس نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد.و با ترجمه سامگیس زندی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. آلفرد پسری هلندی بوده که دانشجوی دکترای زمین شناسی دارد .که واسه ی پایان نامه اش بورسیه ی تحصیلی در نروژ گرفته است و انجام گرفته است.به یکی از کوهستان های سرد و صعب العبور آن کشور با معنی و مفهوم فین مارک رفته است و ممکن است سقوط شهاب سنگ در آن جا را مورد تحقیق و پژوهش نماید. پدر او زیست شناس باهوشی می باشد. که بسیاری سریع از دنیا رفته و آلفرد خواهان افتخاراتی که او لایقش داشته است .ولی مرگ مجالی بهش نداده است را نصیب خویش نماید. او در این سفر با چند دانشجو تحقیق کننده ی نروژی دیگر همسفر می باشد و از شک و فکرهای نسبت به آنها سختی برده است .حتی از دست خویش و نیروی بدنی پا این ترش همچنان شاکی می باشد.هرمانس فیزیکدان نگارنده و شاعر هلندی می باشد که با آلبر کامو مقایسه اش می نمایند و این داستان را هم در واقعیت از روی یکی از خاطرات سفر خویش به نروژ نگاشته و شاخ و برگ هایی بهش داده است.

 

معرفی کتاب فراسوی خواب