کتاب ساحره ی سرگردان که در سال هزار و سیصد و نود و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط ری بردبری نوشته شده است.که انتشارات آن ماهی می باشد.و با ترجمه پرویز دوایی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این هم یک نمونه جع آوری شده از داستان دیگری از آقای بردبری می باشد . کتاب بسیار جالب و زیبایی است.این هم یک مقدار فرق می کند دیگر آن اندازه فضایی نمی باشد و حال و هوای دیگری در آن است . در مجموع انتخاب های بسیار خوبی می باشد و سرگرم کننده متفاوت است و ترجمه خوبی هم داشته. اندازه ی کتاب کوچیک و جیبی می باشد می توان توی کیف جا شود و در وقت های خالی که پیدا می شود مورد مطالعه قرار گیرد .بسیار جالب این می باشد که آقای بردبری دانشگاه نرفته و هم اکنون هیچ گاه رانندگی هم یاد نگرفته است. قسمت های جالب این کتاب این است که اینجا شهر شخصیت های پابرهنه ی مارک تواین می باشد و جایی که در آن خردسالی بی چشمداشت درنگ می نماید و پیری بدون تاسف فرا می رسد. در تمامی عمر شبی وجود داشته که هیچ وقت آن را فراموش نخواهی کرد.

 

برگرفته از بست بوکز