کتاب مرد مصور که در سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط ری بردبری نوشته شده است.که انتشارات آن پاسارگاد می باشد.و با ترجمه هوشنگ غیاثی نژاد انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نگارنده ی مشهور ری بردبری یکی از شاعران آمریکایی که نقل قول های بسیار جذابی از ایشان وجود دارد. این دفعه تصمیم به معرفی نمودن کارهای این نگارنده داریم . مرد مصور چهارچوب و شرح و توضیح بسیار جالبی را در نظر گرفته است ولی در حقیقت بعد از آن دیگر هیچ نوشته ای از رابطه با چهارچوب مهم و اساسی قصه وجود نداشته است و می توانستهذ که این را به عنوان یک نمونه جمع آوری شده داستان کوتاه ارائه دهد. این قضیه بسیار باحال نمی باشد ولی خویش داستان های خوب نوشته شده بودند و در حقیقت به دید و نگاه من جز خیلی خوب های ادبیات تخیلی می باشند . هر اندازه من از علاقه مندان این موضوعات نمی باشم اما در کل کتاب عالی و اگر داستان های فضایی را دوست دارید مطالعه نمایید .

برگرفته از بست بوکز