کتاب جان جهان که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط سوزانا تامارو نوشته شده است.که انتشارات آن هرمس می باشد.و با ترجمه هاله ناظمی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. والتر قهرمان مهم و اصلی رمان پسری می باشد که در کودکی خیلی آرام و سر به راه به سرنوشت خویش ادامه می دهد و کودک قابل تشویق می باشد.ولی نا به هنگام بعد از فوت کردن هم کلاسی اش انگار با شک و تردید روبرو شده و جور دیگری به جهان نظاره می نماید و از پدر مشروب خوارش خشمگین می باشد.حس می کند مادرش به او خیانت نموده و کلا روش دیگر از زندگی را سر لوحه خود صورت می دهد. پسری یاغی در مقابل خانواده روند معمول زندگی او می شود. کتاب بسیار یک نهادآرام و روان شناسی دارد که تحقیق می کند چه چیزهایی داخل وجود والتر صورت می دهد و برای چه خانه را را ترک می نماید.و چه آرزوهایی داشته و در بغل تمام اتفاقات تحقیق حالات و تفکررات آن نقش مهمی پیش برد .داستان دارای ترجمه روانی هم صورت گرفته است.جوان هایی که در مقابل خانواده عصیان می نمایند و به سراغ یک راه نو زندگی هستند.

برگرفته از بست بوکز