کتاب انگار به آن طرف خیابان رسیده ای که در سال هزار و سیصد و نود و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط حمید حیاتی نوشته شده است.که انتشارات آن آگه می باشد. با جلد شومیز منتشر شده است. فرهاد داستان گوی وجود داشته ی کتاب کارمند بانکی می باشد که از سختی های روحی بسیاری مثل وحشت و استرس و وسواس رنج می برد .او پشت سر هم درگیر اندیشه ها و ترس هایش می باشد و بسیار زیاد تلاش می نماید از کار بانک خارج شود . زنش فرنگیس و دخترانش ساغر و مستانه شرایط او را درک می نمایند و کوشش می نمایند تا به خوب شدنش کمک نمایند .اما وحشت از خیابان ها و دزدی از بانک و مسائل دیگر فرهاد را آسوده نمی گذارد .این کتاب نوشته ای زیبایی است. هم موضوع نویی را مد نظر صورت داده و هم صحبت و حرف های اندیشه فرهاد را گیرا و جذاب کرده استو این فضای ترس آلود و گیج اندیشه اش را خوب تصویر می نماید.قسمت جالب اثر این است که انسانی را که یک دفعه جوش می اورد نباید سرسری گرفت . زمینه های بسیاری احتیاج است تا این نقطه ی جوش فراهم شود .

برگرفته از بست بوکز