کتاب من پیش از تو که در سال هزار و سیصد و نود و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط جوجو مویز نوشته شده است.که انتشارات آن آموت می باشد.و با ترجمه مریم مفتاحی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. لوسیا دخترک بسیار خرسند و پرحرف ولی ترسو و وحشت زده ای می باشد که داخل یک کافه کار می نماید.او کار خود را از دست می دهد و پس به موجب پرستار راهی منزل جوان پولداری به اسم ویل می شود.ویل پسر بسیار ثروتمند زیرک و ورزشکاری بوده است که به دلیل تصادف رانندگی پاهای خود و دستاش فلج شده است و اکنون در حقیقت افسرده می باشد.و حتی تلاش داشته خود را بکشد. ویل بسیار زیاد از زندگی ناامیده و خانواده اش به این نتیجه رسیده اند که شاید پرستار شاد بتواند دید و نگاهش را دربار ی زندگی عوض نماید و او تصمیمات جدیدی گیرد. این اثر چند ماه پرفروش ترین نوشته بوده است.این اثر انگلیسی هم اکنون نه تنها داخل ایران بلکه کلا داخل جهان با فروش خوبی رو به رو بوده است.و حتی فیلمی هم از روی آن ساخته شده است که فیلم بسیار زیبایی است . من شخصا اعتقاد دارم کتاب جالبی است .

برگرفته از بست بوکز