کتاب تاول که در سال هزار و سیصد و نود و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط مهدی افروزمنش نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است. امید داستان گوی اثر پسر نوجوانی می باشد که داخل محله های جنوب شهر تهران زندگی می نماید . جعفر هم محله ای آنها که دورانی کشتی گیر بوده است هم چنان تا اندازه ای دیوانه شده است.و از سمت دیگر سرهنگ جدیدی به محله آمده که جذبه ی بسیاری دارد و در حال مقابله کردن با قاچاقچی ها و لات های آن نواحی می باشد.او در یکی از روزها جعفر را کتک زده است و جعفر در سراغ انتقام گرفتن از او می باشد. امید حال و هوای این محله ها شخصیت های گوناگون محله و مرامهایشان را در خلا قصه سرهنگ و جعفر به ما معرفی کرده است .این نوشته نخستین رمان آقای افروز منش می باشد که جایزه داستان اول در جایزه هفت اقلیم را هم به خودش اختصاص داده است . آقای افروز منش در واقعیت خبرنگار می باشند. بسیار کتاب جالب و خواندنی است.آن اندازه قشنگ فضا را وصف نموده است و آن قدر خوب حال و هوای اینگونه محله هایی را درآورده و این اندازه زیبا و روان نگاشته که آدم را همین جور به سمت خود کشانده است .

برگرفته از بست بوکز