کتاب بانکو که در سال هزار و سیصد و شصت و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط هانری شاریر نوشته شده است.که انتشارات آن امیرکبیر می باشد.و با ترجمه فریدون سالکی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. بانکو باقی داستان پاپیون است. دورانی که شاریر داخل ونزوئلا می شود او را پذیرفته و قبول می نمایند و یک آزادی مشروطی به دست می آورد. شرح و توضیحاتی داده شده که چه گونه سراغ خلاف ها یا شغلهای گوناگون می رود و چگونه تابعیت می گیرد. ازدواج کرده و چگونه از سرگذشت خانواده اش باخبر می شود و در آخر دوباره به پاریس برگشته و آن محاکمه را مرور می نماید. کتاب بدی نمی باشد .همانند پاپیون پر از داستان و ماجراهای زد و خورد می باشد.درباره ی خلاف بسیار صحبت شده و در داستان پس از آنه با دخترانی که بوده و ارتبا داشته را پشت سر جا می گذارد. اما قابل تقدیر می باشد با این اندیشه که در هر صورت حاکم به سرنوشت خویش هستیم و چه گونه می شود از هیچ آغاز نمود و چیزایی که می خواهی را به دست آوری .

 

برگرفته از بست بوکز