کتاب بارتلبی محرر که در سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت نچاپ شده می باشد.این اثر توسط هرمان ملویل نوشته شده است.که انتشارات آن آگاه می باشد.و با ترجمه هوشنگ پیرنظر انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. بارتلبی محرری می باشد که در دفتر وکالت استخدام شده است ولی هنگامی رئیس کاری را از او می خواهد که مطابق میلش نمی باشد می گوید ترجیح می دهم انجام ندهم . یک نمونه جمع آوری شده از داستان با یک پیام کامل درباره ی کسایی که پس از از دست دادن ثروت و پول و معروفیت و موفقیت هایشان خیالشان تازه راحتر و خوشبخت تر و شادمان تر هم بوده است.آنکه مسیر درست سرنوشت در تمام زندگی این نمی باشد که داریم و در ظاهر بسیار هم خرسندیم و شاید برخی وقتها می بایست یک تکونی خورد یک اصلاحی شروع نمود. یک طور دیگه به جهان نگاه نمود. کتاب بسیار جالب و زیبایی است.ایشان در اول کتاب نگاشتند و تقدیم به تمامی بارتلبی های دنیا که به نظام بایگانی راکد شوریدند گو اینکه از پوسیدن در گوشه ی زندان یا تیمارستان فراتر نرفتند.

برگرفته از بست بوکز