کتاب دردسر ساز که در سال هزار و سیصد و نود چاپ شده می باشد.این اثر توسط بن میکائیلسون نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد.و با ترجمه پروین علی پورانجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته درمورد کل پسر بچه ی بازیگوش و دردسر سازی می باشد که به دفعات به سبب عمل خشونت بار و خلاف قانونش به دردسر افتاده است ولی اخرین بار بسیار بودن ضربه ای که به هم کلاسی اش می زند به اندازه ای زیاد است که امکان دارد رویداد های خیلی بدی پیش روی او باشد . در این میان زندان بان که مردی سرخ پوست می باشد به کل می گوید می تواند تقاضای انواع دیگری از دادرسی را داشته است نوع دیگری از مجازات را قبول نماید به شرط آنکه در حقیقت بخواهد خویش را بشناسد و خشونت خویش را کنترل نماید و کلا مسیر زندگی خود را عوض نماید . این اثری واسه ی کودکان و نوجوانان می باشد و جز کتاب های بسیار عالی و برتر شورای کودک هم معرفی شده است . این اثر خواهان یادآوری کردن بد بودن با بدی کردن که تفاوت بسیار دارد است.اگر مثلا فلان نفر شما را کتک می نماید شاید موجبش اینه کار دیگه ی بلد نبوده یاد نگرفته و دیگر اینکه هنگامی به کسی آسیب زند خودتان هم آن اندازه آسیب می بیند.

برگرفته از بست بوکز