کتاب عشق بی پیرایه که در سال هزار و سیصد و نود و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط واندا واسیلوسکا نوشته شده است.که انتشارات آن بوتیمار می باشد.و با ترجمه کریم کشاورز انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. موضوع اثر درمورد ماریا پرستاری می باشد که همه ی مجروحان جنگی او را دوست داشته برای آنکه به تمام آنها عشق و امید به ادامه مسیر را می دهد . نامزد بسیار خوب او گریشا همچنان سرباز می باشد و همچنان در جبهه ها می باشد و ماریا در تمام وقت به سربازهای زخمی می گوید همسر من فقز بازگردد.این که به چه وضعیتی باشد مهم نیست .فقط زنده باشد تا آنکه خبر فوت شدن شوهرش به او می رسد . بسیار زیبا بود. من علاقه مند شدم .نام ها اذیتم می کرد و گیج می شدم وقتی ولی خود موضوع را می خواندم واقعا جذاب بود. بعد های روان شناسیش بسیار خوب بود. آنکه این اعتقادات رمانتیک قشنگ عاشقانه حقیقی هنگامی محک زده می شود که عمل در کار باشد. چه اندازه کارسازه و چه احساسی داخل ما ایجاد می نماید. در حقیقت زندگی با یک فرد کاملا معلول در حقیقت چیزی فراتر از آن دید و نظر راحت و رمانتیک است.

برگرفته از بست بوکز