کتاب اشرف جان و رویاهای شهریور که در سال هزار و سیصد و نود و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط سیروس سعدوندیان و شرمین نادری نوشته شده است.که انتشارات آن آمه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. دفترچه ای بسیار کهن در میان بسیاری از سندهای پیدا شده است. دفترچه ای که دختری به اسم افسر خواب ها و کابوس هایش را که می بیند در آن می نگارد . خواهر بزرگ او اشرف جان وقتی به دنیا آمده است فرزندش فرشته از دنیا می رود و هم اکنون افسر مدام خواب او را دیده که دلتنگ شوهرش می باشد و نگران فرشته است و هر چه که خود افسر آرزویش را بوده که در مغازه ها بگردد با خواهرش خرید پارچه کند و به سینما برود. این اثر نوشته چند بخش دارد که یک بخش آن شرحیاتی درباره ی شیوه یافتن دفترچه و وضعیت آن دوران که مقارن می باشد با آغاز بمباران های تهران آمدند. متفقین در دوران رضاشاه یک قسمت داستانی از سرنوشت افسر و اشرف و یک بخش دفترچه خواب های افسرجان و بخش دیگر پر از عکس های تهران کهن تهران در دوران که افسر و اشرف زندگی نموده است .

برگرفته از بست بوکز