کتاب آلما که توسط میثم نبی نوشته شده است.که انتشارات آن آموت می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر درمورد آناهیتا است که زنی در سن سی سالگی زندگی می باشد که در دانشگاه هنر درس می دهد.او در کنار تدریس کارهای هنری گوناگونی هم انجام می دهد.او استادی است که دویتدار بچه ها می باشد و نامزدی به اسم فواد دارد. رویدادهای داستان روزمرگی های آناهیتا و اندیشه هایش است و از آن حالت های روایی گام به گام داشته است.که از دانشگاه آمده و داشتم به این می اندیشیدم که لباسمو در آوردم روی مبل گذاشته و آین را میل کردم به آن تماس گرفتم و در قالب این حالت او اندیشه های اسطوره ای آنا و مبارزاتش در دانشگاه و کوشش هایش را داریم .کتاب جالبی است. من از این حالت های گفتن این که خاطره نویسی و تکه تکه گفتن نمام چیزها و شبیه به آنکه کارهایت را یادداشت می نمایی بسیار خوشم آمده است و قلمش به دلم نشسته است.این اثر از نوشته های نامزد دریافت جایزه شهید غنی پور می باشد .

برگرفته از بست بوکز