کتاب فاتحان که توسط آندره مالرو نوشته شده است.که انتشارات آن توس می باشد.و با ترجمه قاسم صنعوی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته هم مانند اثرهای قبلی به جنگ و سرنوشت زمان جنگ اشاره داشته است. رمان وجود داشته مانند سرنوشت انسانهای داخل چین می باشد.ولی این دفعه چینی ها جنگی بر ضد انگلیسی ها داشته و تلاش می کند دست انگلیس را از تجارت و سیاست خوشان کوتاه نمایند.در باره ی آقای مالرو می بایست بگویم که با کلارا که یک دختر یهودی ثروتمند است آشنا شده است و بر ضد خواسته خانواده دختر با او ازدواج می نماید. با هم دیگر در خصوص بورس و سهام فعالیت می نمایند و در آخر هم ورشکسته می شوند . آقای مالرو در دوران به قدرت رسیدن دوگل یک زمانی هم وزیر اطلاع رسانی و یک زمانی وزیر فرهنگ بوده است .قسمت های زیبایی از کتاب فاتحان این می باشد که ما خواهان آن هستیم تمام چیز را با کینه توجیه نماییم و این کار هر اندازه ساده است. شرح و موضوع سختی ها این است که آدم دانسته باشد چه چیزی می خواهد.

برگرفته از بست بوکز