کتاب امید که این اثر توسط آندره مالرو نوشته شده است.که انتشارات آن خوارزمی می باشد.و با ترجمه رضا سید حسینی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. شرح و توضیح این اثر در رابطه با جنگ اسپانیا می باشد. همچنان من چندان نمی توانم بر روی آن نام داستان بگذارم.برای آنکه به نظرم از نظر داستانی نوشته ی منسجمی نمی باشد.اصلا شاید تا نهایت شخصیت ها را حتی نتوانید بشناسید.گونه ای که تعریف نشده اند که نمی شود با آنها رابطه ایجاد نمود.به نظر شخصی من هم اکنون و در ضمن اگر اثر را می خواهید بهتر درک نمایید یک مرور مختصری بر جنگ داخلی اسپانیا موجباتش و گروه های درگیر در داخل آن داشته باشید. دو گروه نظامی و یک جورایی مردمی در مقابل هم ایستادند و جمهوری خواه شاید بشود گفت و سلطنت طلب و کتاب توضیح صحنه هایی از این جنگ شرحیات اعتقاد مردم و حادثه ای می باشد که داخل جنگ رخ می دهد .من به شخصه این اثر را را دوست داشته ام هر چند خیلی ناراحت کننده است ولی به نظرم دیدگاه های خیلی زیبایی دارد . نکات جالب و ریزی را دیده است و حس جالبی را داخل آدم بیدار می نماید .

برگرفته از بست بوکز