کتاب هتل آیریس که توسط یوکو اوگاوا نوشته شده است.که انتشارات آن نگاه می باشد.و با ترجمه آسیه و پروانه عزیزی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. دختر هفده ساله ای که با مادرش هتل بسیار کوچکی را داخل یک شهر ساحلی اداره می نمایند و با پیرمردی که مترجم متن های روسی می باشد آشنا می شوند و ارتباطی میان آنها تشکیل می شود. مرد یک مدلی انحرافات جنسی دارد و از عذاب دادن و تحقیر دختر لذت می برد .ولی در ظاهر دختر مشکلی با این قضیه نداشته و این ارتباط عجیب و غریب همین گونه به جلو می رود.این هم اثر دیگری از اوگاوا که بسیار جالب است.همچنان اثر را خوب نگاشته و جالب داستان را پیش می برد.به آن شکل می دهد. موضوع متهورانه ای انتخاب نموده ولی واسه ی من به هیچ وجه ملموس نبود با این معنی که هم اکنون چیزی را اصلا و ابدا درک نمی نمایم.

 

برگرفته از بست بوکز