کتاب هزار توی خواب و هراس که توسط عتیق رحیمی نوشته شده است.که انتشارات آن ثالث می باشد.و با ترجمه مهدی غبرائی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این کتاب درمورد فرهاد پسر دانشجوی افغان می باشد که شبی مست نموده و اسم شب را از یاد می برد و سربازها او را گرفته و خیلی کتک می زنند و هنگامی در کوچه افتاده است زنی به او کمک کرده ولی سربازها هم اکنون به سراغ او می باشند و فرهاد بسیار گیج می باشد و انگار تمام چیز را در حاله ای از رویا و غبار دیده و کجا است و چه اتفاقی افتاده و این زن چه کسی است.بسیار جالب نوشته شده است و فضا را از استعاره ها خوب نگاشته است.ولی هنگامی که از فضای برهه مورد صحبت درباره ی افغانستان خبر نداشته باشید هم با بسیاری چیزها رابطه برقرار نخواهید کرد.اثر متوسطی می باشد که واسه ی من ولی خوب نوشته شده یعنی کسی که به وضعیت افغانستان تسلط زیادتری داشته باشد لذت بسیاری می برد. عتیق رحیمی نویسنده مشهور افغانی می باشد که بسیاری کتاب به زبان فارسی دری دارد و هم اکنون به زبان فرانسه هم کتاب نگاشته و جایزه ادبی گنکور را هم برده است.و هم اکنون به فعالیت های سینمایی مشغول است .

برگرفته از بست بوکز