کتاب منگی که به دست ژوئل اگلوف نوشته شده است.که انتشارات آن افق می باشد.و با ترجمه اصغر نوری انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نوشته ی فوق از زبان مرد بسیار جوانی گفته می شود که داخل یک کشتارگاه کار می نماید و محیط زندگی بسیار بدی داشته است. داستان گو بسیار باهوش نمی باشد و حکایت هاش هم یک طور خاصی همراه با سرگردونی است. داستانگو با مادربزرگش زندگی می نماید داخل جایی که از هر سمت بادی بوزد در آخر بوی نا خوش آیندی با خویش می آورد.خانه ی کثیفی که سقفش سوراخ شده و هواپیماها برخی اوقات اطرافش سقوط می نمایند. لحن نوشته طنز می باشد و هم اکنون داستانگو یک سرنوشت سرد و سیاه به صورتی همان احوال شاگرد قصاب را هم تداعی می نماید.مثل همان مایه ها است و با لحن نه کامل جدی و زندگی تهی دستانه ی یک مرد است. این نوشته در گذشته با اسم سرگیجه ترجمه شده است ولی ترجمه جدیدتر منگی می باشد که بسیار داخل رسانه ها از او حرف زده شده است و داخل لیست پرفروش ها معرفی شده است . کتاب بسیار جالب و قشنگی می باشد پیشنهادش می نمایم. آقای اگلوف نگارتده ی فرانسوی می باشند که در رشته سینما تحصیل نموده و واسه ی این کتاب جایزه لیورانتر را بردند .

برگرفته از بست بوکز