کتاب ماجرای اقامت پنهانی میتل لیگین در شیلی که توسط گابریل گارسیا مارکز نوشته شده است.که انتشارات آن آگاه می باشد.و با ترجمه باقر پرهام انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. میگل لیتین یکی از کارگردانان اهل شیلیایی می باشد که دودفعه نامزد گرفتن جایزه نخل طلایی می باشد و دو دفعه هم نامزد دریافت خرس طلایی برلین می باشد. اون جز قشرهای روشن اندیشه ی کشور و از مسئولین سینمایی در دولت النده می باشد و هنگامی پینوشه بر سر کار حاضر شد تبعیدش نمودند و اسمش جز انسانهایی بود که تا اخر زندگی ممنوع الورود بودند. اون زمان دوازده سال در تبعید بوده است که اندیشه ی جسورانه ای به مغزش زده و می بایست فیلمی از سرنوشت مردم در شیلی دیکتاتوری تهیه نموده و بسیاری هم پیدا نمودند و به طور قاچاقی و با تغییر صورت داخل کشور شده و در آخر این سفر یک فیلم دو ساعته به اسم طبقات عامه در شیلی است . این نوشته توضیح درمورد چطور رفتن آن به شیلی اقدام امنیتیش حین داخل بیرون و زندگی در شیلی است. کتاب جالبی و قشنگی بود . خوب سبک مارکز نمی باشد و آن داستان های سورئال را بی خیال شید شد.یک نفر تعریف نموده و یک نفر دیگر گزارش را ساده و روان کرده و نگاشته ولی روان می باشد.ماجراجویانه است و مناطق زائد نداشته و حس شگفتی و دلشوره بخصوصی به انسان می دهد.

 

برگرفته از بست بوکز