کتاب شاگرد قصاب که به دست پت مکیب نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد.و با ترجمه پیمان خاکسار انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. داستان گوی این اثر یک پسر بچه می باشد که چندان سر به راه نمی باشد یک مقداری هم مشکلات روانی داشته و با دور و ترد شدن از شمت اجتماع و شرایط خانوادگی او در واقع این دشواری و سختی روانی بودنش را هم پشت سره هم بدتر و بدتر می نماید و بعد های وسیع تر و زشت تری به خویش گرفته است . این پسر از نگاه و نظر خود و رویدادها را تعریف می نماید و البته تمامی حقیقتها هم واقعی نمی باشند . مکیب نگارنده ی ایرلندی می باشد که این اثرش نامزد جایزه بوکر شده است. داخل ایران هم استقابل بسیاری از این اثر شد و در خاطر دارم آخر زمستون پارسال تمام وقت توی لیست پرفروش ها بوده است و انگیزه بسیاری برای مطالعه نمودنش داشته ام . کتاب بسیار جالبی با موضوعات زیبا داردجالب است روای و زاویه نظر و نگاه جالبی هم دارد.یک مقداری کش دار نگاشته شده است و داستان را می بایست زودتر از اینا تمام می کرد .

برگرفته از بست بوکز