کتاب بازار خودفروشی که توسط ویلیام میک پیس تکری نوشته شده است.که انتشارات آن نیلوفر می باشد.و با ترجمه منوچهر بدیعی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. آمیلیا دختر ثروتمند مهربانی می باشد که قلب بسیار پاکی داشته و هم چنان فارغ التحصیل شده و در مسیر خانه است .بکی هم مدرسه ای او است که دخترکی تهی دست و باهوش و بدجنس می باشد که همراه امیلیا راهی می شود. تا زمانی به عنوان دوست و مهمان کنار او بوده است و پس از مدتی به عنوان معلم سرخانه به جای دیگری می رود. این دو تن شخصیت های مهم و اساسی داستان می باشند.امیلیا که از گذشته و قبل نامزدی به اسم جورج داشته مردی هوس باز است که امی چشم و گوش بسته به او علاقه دارد و دیگری سرهنگ دابین است که عاشق امی که از هیچ فداکاری ای در حق او دریغ نمی کند. بکی همچنین دختری که تلاش می نماید با خرد کردن هر چیز و هر کس که می باشد به مقام مهمی در اجتماع رسد و در آخر با راودون پسر رئیس خود ازدواج می نماید .موضوع این اثر بسیار طولانی است و چهارچوبش هم بسیار کلاسیک می باشد. ولی شخصیت پردازیش یک چیز نیرومندی داخل خود دارد .

برگرفته از بست بوکز