کتاب خدمتکار که به دست کاترین اسکات نوشته شده است.که انتشارات آن افراز می باشد.و با ترجمه شبنم سعادت انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. رمان در نیمه دوم قرن بیستم داخل جنوب آمریکا اتفاق افتاده هنگام برده داری از میان رفته است.اما هم اکنون تبعیض نژادی بی داد می نماید و سیاه ها به عناوین خدمتکارهای زیاد بدون ارزشی داخل خانه سفیدها کار می نمایند و توهین های بسیاری به آنها می شود.در این داستان خانم سفید پوستی را داریم که عاشق نگارندگی و نوشتن است و تصمیم گرفته با خدمتکارهای سیاه مصاحبه نماید و این مصاحبات را داخل کتابی منتشر نماید و دو خدمتکاری که پیشگام کمک به او داخل این مسیر می باشند هر چند زیاد واسه ی همه خطراتی خواهد داشت. در این نوشته شاهد زندگی روزمره این افراد می باشیم و البته فضای بسیار زنانه ای هم دارد و درباره ی کارهای خانه آشپزخانه و مد لباس بسیاری حرف زده شده است. در کل مردها نقش چندان فعالی نداشته و هم اکنون جز مسئله سیاه ها به خشونت مردها بر ضد زن ها داخل اون برهه زمانی هم اشاراتی داشته است. این نوشته نخستین اثر خانم اسکات نویسنده آمریکایی می باشد.

برگرفته از بست بوکز