کتاب کافه ای کنار آب که توسط جعفر مدرس صادقی نوشته شده است.که انتشارات آن مرکز می باشد. با جلد شومیز منتشر شده است. نوشته در ظاهر با همان شخصیت های داستان توپ شبانه نگاشته شده ولی بسیار مهم نمی باشد. آن کتاب را مطالعه نموده باشید . نوشین نوشته و اثرش بعد از دو سال مجوز انتشار گرفته است ولی میفهمد که نسخه نهایی هیچ تشابهی به نوشته او نداشته و جیمز کاملا آن را تغییر داده است. به این موجب به مراسم رونمایی از اثر تازه جیمز رفته و تا با او صحبت نماید و در این میان باز همایون را دیده که یکی از دوستان قدیمی او است.که خواهان آن می باشد که به ادم های معروف بچسبد. کارگردانی که به سراغ کافه ای واسه ی ساخت فیلم همایون می باشد و مهشید دوستی که شعر می سراید. نوشته ی زیبایی بود. آرام و روان و از آن جمله نوشته هایی که بسیار حادثه ندارد.در وصفش می توان گفت که یک طوری که دوست دارید لم بدهید و یک نسکافه در دست و بی هیچ هیجان مطالعه اش نمایید. می دانید اثر آرام و زیبایی است ولی نه کتاب درگیر کننده یا کتابی که بخواهد داخل اندیشه ی شما بسیار پر رنگ بماند.

برگرفته از بست بوکز