کتاب رستوران آخر جهان که توسط آدامز داگلاس نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد.و با ترجمه آرش سرکوهی انجام گرفته است.. این اثر و نوشته جلد دوم راهنمای کهکشان واسه ی اتواستاپ زن ها می باشد . آرتور و فورد به همراه دو همسفر دیگرش با سفینه ای که دزدیده اند راهی کهکشان ها می شوند و به سراغ جواب سوالات مهمی می گردند. که جهان برای چه در کل خلق شده است.چه کسی اداره اش می نماید.داخل این سفر رویدادهای بسیاری رخ می دهد. آدامز داگلاس آمده به طور غیر مستقیم بسیاری از سختی های دنیای فعلی انسانها و اندیشه ها و بزرگ بینی هاشان را به نقد در آورده است. رستوران آخر جهان هم رستورانی داخل کهکشان می باشد که آدمها با سفر کردن در زمان به آنجا می روند تا شاهد آخرین لحظات زندگی و حیات زمین نیز باشند. بخش بسیار جالب واسه ی من نتیجه گیری کردن درباره ی شیوه به وجود آمدن زمین است که بسیار جذاب بود برایم . کتاب بسیار زیبایست و طنزش هم اکنون قشنگ و با آنکه موضوع همان موضوع جلد اول می باشد همچنان کشش دارد و خسته کننده نمی باشد .البته کتاب تند پیش نمی رود و یک اندازه دقت می خواهد و در جمع خوب است .

برگرفته از بست بوکز