کتاب جنگل بزرگ که توسط ویلیام فاکنر نوشته شده است.که انتشارات آن افق می باشد.و با ترجمه احمد اخوت انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر یک نمونه جمع شده داستان از فاکنر می باشد با داستان هایی درباره ی شکار ولی خوب مترجم با دقت به ترجمه نمودن بعضی از داستان هایش در قبل آمده و برخی از داستانهای دیگرش را جایگزین کرده است. در این نوشته پیش از هر داستان معرفی کوتاهی آورده شده است. هم اکنون مقدمه‌ای درمورد شیوه انتخاب داستان‌ها و زندگینامه مختصر فاکنر به زبان خویش و موخره‌ای در معرفی نمودن سرزمین داستانی فاکنر گفته شده است. مقاله آخرین نوشته هم واسه ی شناخت داستان‌های فاکنر راهگشا می باشد. سرزمین یوکناپاتافا که اکثرا داستان‌های فاکنر در آنجا رخ می دهد ساخته تخیل فاکنر می باشد و در نقد و تحقیق نوشته های او بسیار مطرح می‌شود و مهم است.کتابی هم در واقعیت دارم جز اثرهای جدید نشر معرفیش می نمایم چاپ مجدد می باشد.کتاب بدی نیست اما بهترین گل چین شده داستان های فاکنرم نمی باشد . فاکنر بسیار داستان هایش را تکرار می نماید .در کل کتاب جالبی است.

برگرفته از بست بوکز