کتاب معبد سپیده دم که توسط یوکیو میشیما نوشته شده است.که انتشارات آن نگاه می باشد.و با ترجمه غلامحسین سالمی انجام گرفته است. میشیما چهار گانه ای به نام دریای حاصلخیزی داشته است که من سه اثر را با عناوین برف بهاری و زوال فرشته و اسب های لگام گسیخته معرفی نموده ام و این هم سومین نوشته از نمونه های جمع آوری شده که هم اکنون مجبور به مطالعه آن نشده بودم . می بایست بگویم که به طور اصولی سه گانه داخل ادبیات بسیار داریم. ولی چهار گانه کم پیش آمده است .به طور معمول این نوشته ها با همدیگر در ارتباط هستند و شخصیت های داخلشان تکرار می شوند .ولی پیوستگی صد درصد هم نمی باشد و می شود تنها یکی از آن را واسه ی مطالعه انتخاب نمود. هوندا وکیل ژاپنی واسه ی ماموریتی به تایلند فرستاده شده است و در آنجا شاهزاده ای را ملاقات می نماید که حدس زده شاید روح دوست زمان کودکی او باشد.که هم اکنون در این کالبد به دنیا آمده است. سال ها بعد این شاهزاده خانم واسه ی تحصیل به ژاپن می رود و هوندا می خواهد به گونه ای ببیند و پی ببرد که آیا آن سه تا خال خاص دوستش را بر بدن داشته و در حقیقت او هست یا خیر.

برگرفته از بست بوکز