کتاب ساندویچ ژامبون که توسط چارلز بوکوفسکی نوشته شده است.که انتشارات آن نگاه می باشد.و با ترجمه علی امیرریاحی انجام گرفته است. در این اثر شاهد سرنوشت پسر بچه ای می باشیم که داخل محله های فقیر نشین و تهی دست شهر دوران بحران های اقتصادی و جنگ با سختی ها در گیر خواهد بود. پدر و مادرش دلشان می خواهد که او به جایی رسد ولی هیچ زمان رفتار خوبی با او نداشته اند . پدرش به طور مرتب و پشت هم کتکش می زند. به این دلیل او تلاش می نماید بزرگ و خشن شود و اعتبار کسب کند.داخل مدرسه به سبب قیافه زشت و جوش های ناجورش شانس بسیاری نداشته و درس نمی خواند . از بوکوفسکی در قبل دو عدد اثر معرفی کرده بودم. تا در سال جدید از نشر جدیدش یکی دیگر معرفی نمودم و این هم چهارمین نوشته او است. این نوشته را به دلایلی اتوبیوگرافی آن می دانند. درباره ی نام کتاب هم چیزهای گوناگونی وجود داشته است. به طور مثال آنکه پسر بچه همانند ژامبون میان ساندویچ بین پدر مادرش گیر کرده یا یادآور صبحانه بچه ها داخل زمان کودکی بوکوفسکی است.برخی ها می گویند اسمی می باشد در مقابل نام ناتوردشت و طور دیگر هم که می شود معنیش نمود .او بازیگری است که در وقت مستی بازی بهتری از خود ارائه خواهد داد

برگرفته از بست بوکز