کتاب راز مزرعه چهار آبگیر که توسط جین وبستر نوشته شده است.که انتشارات آن به نگار می باشد.و با ترجمه لیدا صدرالعلمایی انجام گرفته است.. شخص داستان گوی این اثر که یک وکیل است واسه استراحت کردن به مزرعه شوهر عمه اش کلنل می رود که با پسر جوانش رادنور در آنجا به تنهایی زندگی کنند. همسر و دختر کلنل از دنیا رفته است و پسر بزرگ وی یه جورهایی یاغی می باشد و در کل اختلافاتی با پدرخود داشته و با او مدت زیادیست قهر نموده و از کنار او رفته است. این مزرعه داخل جنوب قرار داشته جز مکانهایی که به مزرعه داری و برده های سیاه عادت داشته است. رادنور عاشق دختری به نام پلی می شود و پسر بسیار خوبی است .هم چنان اختلافاتی هم با پدرش دارد. در این میان کلنل کشته شده و تری پتن خبرنگار دوست او واسه ی حل کردن معما و کمک به آنها راهی مزرعه می شود.کتاب بدی نمی باشد و یک داستان جنایی از وبستر است که به طور کلی من به مدل دیگری از داستانهایش عادت داشته ام . بسیار معمای جالبی مطرح نموده اما حل شدن معما هم آنگونه که باید هیجان انگیز نبود. اما بسیار هم بد نمی باشد.در کل مطالعه ی آن ضرری ندارد.

برگرفته از بست بوکز