کتاب خدا حفظتان کند آقای رز واتر که توسط کورت ونه گات نوشته شده است.که انتشارات آن نیماژ می باشد.و با ترجمه محمد حسینی مقدم انجام گرفته است. خانواده رزواتر خانواده ای می باشند که نسل در نسل خیلی پولدار بوده اند و به یاری یک شرکت حقوقی بنیادی تاسیس نموده اند.واسه ی اینکه تمام ثروت در اختیار خود آنها بماند و در این خصوص مالیاتی پرداخت نکنند. یک وکیل تازه شروع به کار کرده میفهمد که اگر دیوانگی الیوت را به اثبات رسانند پول آنها در کل به شاخه دیگری انتقال پیدا خواهد کرد. الیوت کمی دیوانه می باشد و دوستدار انسانهای فقیر و علاقه مند به تقسیم کردن ثروت و دارایی بین آنها است. کتاب نو ونه گات با همان لحن آزاد و سرخوش همیشگی او است. این نوشته به هملت ونه گات معروف است. اثر نسبتا زیبایی است. برای این من کلا لحن بی خیالیش و فانتزی نگاشتنش را دوست می دارم.ولی چهارچوب نگاشتنش بسیار مورد علاقه ام نبود. اما در کل شرح جالبی می باشد. ولی در واقع استعاره ها و قابی که واسه ی پرداخت داستانش به کار برده شده است چندان سطح بالا تیست . در مجموع کتاب خوبی است ولی مطمئنا ونه گات کتابای بسیاری هم دارد.

برگرفته از بست بوکز