کتاب جشن بی معنایی که توسط میلان کوندرا نوشته شده است.که انتشارات آن بوتیمار می باشد.و با ترجمه قاسم صنعوی انجام گرفته است. رمان جشن بی معنایی داستانی است که کوندرا آن را سال ها قبل از آخرین کتاب داستانش چاپ نموده است. در دورانی که بسیاری از افراد اعتقاد داشتند که کوندرا قرار نمی باشد رمان نگاری کند. داخل این کتاب چهار عدد دوست را داریم که به صورتی سرخوشانه در سپری کردن زندگیشان هستند و بسیاری از زمانها در حقیقت فانتزی وارانه با مسائل روبرو می شوند.به گونه ای در این فلسفه مدام سراغ معنا و مفهوم نباشید .لذت ببرید و خوشحال باشید و همانند بچه ها که بی خیال هستند بلند می خندند .خوب از کوندرا زمان زیادی است که چیزی معرفی ننموده ام و پارسال یکی از تازه های نشر به حساب می آمد .همچنان الان هم بسیار قدیمی نمی باشد اما اثر روان نوشته شده و می تواند مورد پسند بسیاری از آدمها باشد. برای آنکه با مفهومش خوب بازی می کند . ولی در اصل چون بسیار شباهت به روحیات من ندارد و کلا سبک کوندرا سبک من نمی باشد .برای من معمولی است. ولی مسلما کتابی بوده که بعضی ها را شیفته خودش کرده است .

برگرفته از بست بوکز