کتاب ژنرال جنوبی اهل بيگ سور که توسط ریچارد براتیگان نوشته شده است.که انتشارات آن افق می باشد.و با ترجمه رضا نوحی انجام گرفته است. لی ملون از سربازان دوران جنگ می باشد که در حال حاضر در زمان بعد جنگ به صورتی نیمه آواره با دوستش جس و بعدها دوست دختر او الین در خانه های کوچک به نام آلونک در بغل دریاچه زندگی می نماید. بسیار شرح و موضوع دار نمی باشد.بلکه دید و نظری کلی و کامل به جنگ داخلی آمریکا حس هایی که مردم داشتند. روزای پس از آن و بی حوصله بودن و افسرد شدن جوانها و بی برنامه بودن و غم و اندوه ها و در عین حال در ظاهر الکی خوش بودن ها است. زیبا بود به هیچ وجه زمین تگذاشتمش .من در کل حالات طنز ظریف براتیگان و نگاشتن شاعرانه او را دوست می دارم.پراکنده نگاری هایش هم به دلم نمی چسبه ولی هنگامی که چارچوب دارتر می شود واقعا از آن لذت می برم. این اثر نخستین داستان آن بوده است.و در ضمن به طرح جلدش هم علاقه داشتم . در هر صورت اگر از طنزهای مربوط به جنگ و سختی های اجتماعی بدتان نمی آید این اثر شاید توانا بر گزینه خوب بودن باشد .

برگرفته از بست بوکز