کتاب وات که توسط ساموئل بکت نوشته شده است.که انتشارات آن ققنوس می باشد.و با ترجمه سهیل سمی انجام گرفته است. وات مردی می باشد که برای شغل خدمتکاری به منزل نات رفته است. زمانی داخل طبقه هم کف می باشد و بعد از زمانی پیشرفت می نماید به طبقه بعدی راه پیدا می کند و در آخر از ان خانه بیرون می رود. وات به طور دائمی درگیریهایی با خویش داشته و همش در فکر و اندیشه ی این است که چه کسی هست کی می باشد و چه رویدادهایی در حال انجام است.و اگر این رویدادها و حوادث افتاد چه باید انجام دهد و اگر آن اتفاق افتاد چه کند.و در اصل چرا این اتفاقات می افتند .چه انتظاراتی می تواند داشته باشد و هر چه تلاش می کند همه ی حادثه ها را نظم و ترتیب دهد تازه زیادتر گیج و سردر گم شده و داخل این گودال سرگردانی بیشتر فرو می رود. خوب موضوع اثر همچنان کاملا بکتی می باشد.سر در گم و گنگ و تو در تو ولی در حقیقت به نسبت تمام داستان هایی که از بکت مطالعه کردم بسیار آسوده تر می باشد.با این رابطه برقرار نمودم .متوجه شدم و درکش کردم و بهش علاقه مند شدم . ترجمه زیبایی دارد . کتاب متوسطی بود و در ظاهر پس این همه بکت خوانی چیزی پیدا نمودم که برایم بهتر باشد .

برگرفته از بست بوکز