کتاب راز کلاه رومی که توسط الری کوئین نوشته شده است.که انتشارات آن ویدا می باشد.و با ترجمه مهسا ملک مرزبان انجام گرفته است. در حال انجام شدن تئاتر یکی از تماشاچیان حاضر در آنجا به قتل می رسد که در ظاهر به دلیل مسموم شدن می باشد. این تئاتر بسیار شلوغ می باشد ولی در نهایت تعجب صندلی های دور و اطراف مرد خالی می باشد. کاراگاه میفهمد که کلاه مرد مقتول نا پدید شده است و این سرنخ مهم و اساسی داستان و اتفاق است. هم اکنون میان مشتری های تئاتر مضنونی می باشد که کار با آنها آغاز می شود. گفتم تا داخل اثرهای جنایتی هستم سراغ این نوشته از جدید های نشر هم بروم که کارآگاهی می باشد. در کل در این سبک نوشته های الری کوئین را بسیار دوست می دارم . درباره ی این نوشته هم می بایست بگویم نخستین اثر از مجموعه کارهای الری کوئین می باشد. کتاب نسبتا زیبا و پرکششی هم بود. هرچند بهترین چیزی نبود که از او مطالعه کرده ام . در حقیقت در حد همان کششای معمول یک ماجرا و رمان کارآگاهی و جنایی چیز بیشتری نبود .

برگرفته از بست بوکز