کتاب نویسنده پشت پرده که توسط فیلیپ راث نوشته شده است.که انتشارات آن نيماژ می باشد.و با ترجمه سهیل سمی انجام گرفته است. نیتن نگارنده ی بسیار جوانی می باشد که به ملاقات لونوف نویسندای که بسیار دوستش دارد آمده و یک روز را در خانه آنها سپری می نماید. نظری به زندگی نیتن خواهیم داشت.او پسر جوان و باهوش و با استعدادی است که در رویای این می باشد که روزی نویسنده ی مشهور و بزرگی شود و هم چنان به موجب یکی از نوشته هایش در صورت پس زده شدن به دست اجتماع یهودی است . لونوف نویسنده معروفی که زندگی اش درگیر نوعی تکنواختی و شده که زنش را تا اندازه ی افسردگی جلو برده است و دخترکی که به موجب نگارنده ی علاقه مندش در حال قصه سازی می باشد. این کتاب نخستین رمان از مجموعه نیتن زوکرمن درباره ی نویسندگی و ملال های در ارتباط با او است. کتاب کم و بیش زیبایی که خوب نوشته خوب ترجمه شده است.و بسیار قشنگ و ظریف آمده چندین وجه از چند زندگی ارتباط داشته با نویسندگی را به هم مرتبط نموده و یه جورایی بسیار هنرمندانه است . بعد افراد را مخصوصا با تفاوت های سن و سالشان و تغییر حالاتشون بسیار قشنگ و طبیعی در آورده که در واقعیت به نظر من قدرتمندترین وجه کتاب این موضوع بود.

برگرفته از بست بوکز