کتاب بئاتریس و ویرژیل که توسط یان مارتل نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد.و با ترجمه کاوه فولادی نسب انجام گرفته است. هنری نگارنده ای می باشد که بعد از معروف شدن کتاب اول خود هم اکنون دومین نوشته و اثر خویش را درمورد به جنگ جهانی نگاشته ولی ناشرها نوشته او را پسند نمی کنند و هنری ناراحت و افسرده و بدون داشتن امید در این بین با تاکسدرمیستی آشنا می شود که در حال انجام نگاشتن نمایش نامه ای میان یک خر و میمون تاکسیدرمی شده است.نمایش نامه ای که هنری با گذشت زمان می فهمد که تاثیر گرفته از جنگ جهانی است . از یان مارتل در قبل تنها زندگی پی را معرفی نموده ام و این هم دومین اثر که از او ترجمه شده و موضوع و ایدهای بسیار جالبی دارد .ولی در حقیقت خیلی آرام و جذاب نمی نگارد .به صورتی خشک و کسل کننده می باشد و واسه ی این در کل یک کتاب متوسط می شود.از نظر من این اثر از آن موضوعاتی می باشد که ای کاش به دست موراکامی نوشته می شد.

برگرفته از بست بوکز