کتاب جهان زندگان که توسط محمد محمدعلی نوشته شده است.که انتشارات آن تندیس می باشد. مسعود و مریم بچه های پدری هستند که به قتل رسیده است . پدری که خواستار کمک کردن به زنی بوده و آن زن ادعل نمود که آقای ظروف چی سر او کلاه گذاشته و او را گول زده و ارثش را دزدیده است.به این صورت بود که کینه ادامه پیدا کرد و این جنگ و کشت و کشتار میان دو خانواده صورت گرفت و هم اکنون رمانی که هر اندازه مرز میان مرده ها و زنده ها جدا نمی باشد و برخی اوقات مرده ها داستان گو می باشند و بعضی وقتها مرده ها نمی دانند که اصلا فوت کرده اند .موضوع این اثر بسیار خوب است و روان می باشد و نوشته را کش الکی نداده است.رفت و آمداش ظریف و سر وقت است ولی به نظر من یه اثر متوسط و عادیست. تنها به سبب سلیقه شخصی که اون اندازه منو تحت تاثیر قرار نمی دهد و برایم هیجان نداره . اینم کتاب جدید آقای محمدعلی که ظاهرا میان نگارش و چاپش چهار سال به طول انجامیده که وقت خیلی زیادی است. قسمت های زیبایی از اثر این است که نفرین و نفرت همانند پرنده شومی هستند که سر آخر واسه ی تخم گذاشتن به لانه خود بر می گردد .

برگرفته از بست بوکز