کتاب من از گورانی ها می ترسم که توسط بلقیس سلیمانی نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد. این داستان درمورد فرنگیس که دختر حاج پیله وری یکی از کاسبان ثروتمند شهر کوچک گوران بوده است.که پس از مدتها واسه ی درس خواندن به تهران مسافرت می نماید و با پسری به اسم بهرام آشنا شده و ازدواج می کند.و در حال حاضر آنها ثروتمند شده اند و دختر و پسری هم نیز دارند و هم چنان چند سال می باشد که از هم جدا شده و طلاق گرفته اند . حالا فرنگیس به گوران برگشته تا مراقب پدر و مادر نا خوش احوال و مریض خود و برادر عقب مانده اش باشد و با دوست صمیمیش ژاله خاطرات آن زمان و سرنوشت و زندگی در شهر کوچک را مرور و سپری می کنند و .زندگی این روزها را دارند کتاب بسیار زیبایی است .آن فضای دوستانه را همانند در همه حال خوب در آورده و انسان را سراغ خودش می کشاند و بسیار هم جذاب فضای زندگی داخل یه شهر کوچیک را تصویر نموده هر چند که گره بخصوصی هم نداره.اما در کل اثر بدی نیست مطالعه نمایید .

برگرفته از بست بوکز