کتاب اکسیر عشق که توسط اریک امانوئل اشمیت نوشته شده است.که انتشارات آن البرز می باشد.و با ترجمه سعیده بوغیری انجام گرفته است. این اثر درمورد دو عاشق به اسم های آدام و لوئیز است که دورانی دوستدار هم بوده اند ولی این ارتباط از هم پاچیده می شود و هم اکنون داخل دو شهر دور از هم دیگر زندگی می نمایند. آدام خواهان این است که هم اکنون با لوئیز دوست باشند و در اول لوئیز مقاومت می کند و به او می گوید عشق با دوستی عوض نخواهد شد ولی نامه نگاری آنها ادامه دارد و از انگیزه ها و عشق های جدید خود برای هم سخن می گویند . اثر بدی نبود از رویدادها و تغییرات داخل آن و از بسیاری چیزها خوشم آمد. اما لحنش آن اندازه هم دلچسب و گرم نبود و به صورتی وسط فلسفه و رمنس و اتفاق همه با هم قاطی و درهم شده است. ولی در کل این اثر و اثر پیشین برای آنکه حرف هر کدام درباره ی عشق است خوب می باشد.با هم دیگر مطالعه نماییدشان.در واقع واسه ی من طرح روی جلدش بسیار جالب بود و شبیه با رنگهای متفاوتشان بود و بسیار دوست داشتم .

برگرفته از بست بوکز