کتاب زهر عشق که توسط اریک امانوئل اشمیت نوشته شده است.که انتشارات آن البرز می باشد.و با ترجمه سعیده بوغیری انجام گرفته است. چهار عدد دختر با سن شانزده ساله با یکدیگر دوست و همراه بودند و درباره ی رویدادهای متفاوتی به خصوص عشق با هم دیگر حرف می زدنند و بحث می کردند. هر کدام از آنها دفتر خاطراتی داشتند و در این دفتر از رویدادها و مسائلی که داخل زندگی هر یک و عشق هایشان و تصورات و رویاهایشان بود می نگاشتند. بازار ترجمه های نویسنده ی معروف آقای اشمیت داغ بوده است. این دفعه رمانش بر خلاف چند عدد اثر پیش که نمایش نامه بودند کتاب بسیار زیبایی بود.و به موضوعش به شدت علاقه داشتم. دیدگاه های چهار عدد نوجوان درمورد ارتباطات والدینشان و عشق و ازدواج در آینده آنها جالب بود. البته قادر به این نیز بود که عمیق تر از این ها هم نگاشته شود. قابلیت پیچیده تر شدن هم داشت . ولی به طور کامل اثر بسیار خوبی است.

برگرفته از بست بوکز