معرفی کتای تمام آنچه که هرگز به تو نگفتم که توسط سلست ان . جی نوشته شده است.که انتشارات آن شبگون می باشد.و با ترجمه ساناز بهبودی انجام گرفته است. جیمز یکی از استادان دانشگاه چینی می باشد که با ماریلین دختر از امریکا ازدواج نموده است. آنها سه بچه به اسم های نث و حنا و لیدیا داشته اند. لیدیا که بچه ی دوم است دختری با چشم های آبی رنگ چشمان مادرش دارد. در آغاز نوشته خواهیم فهمید که لیدیا فوت کرده است.مرگی بسیار شک بر انگیز که احتمال دارد خودکشی کرده باشد. خانواده حاضر نیست که این اتفاق را قبول کند و هر فردی با اندیشه ها و خاطرات خویش پیش می رود تا متوجه شویم چه چیزی وجود داشته که زندگی را به این مرحله کشانده است. دختری که در رویای طبیب شدن است و حالا می بیند زنی خانه دار شده است و آرزو می نماید دخترش تنها در اندیشه ی ازدواج و عاشقی نباشد .آرزو کرده است که دخترش تحصیل نموده و پزشک شود و به اثبات رساند که زن ها می توانند . پدری که در میان مردم و جمعیت تنها می باشد و آرزو می کند دخترش خوشحال و اجتماعی باشد و بچه ای که حس می نماید همه ی وزن خانواده به روی است و می بایست پدر مادر را در تمام عمر راضی نگه دارد .

 

برگرفته از بست بوکز