کتاب غول مدفون که توسط کازوئو ایشی گورو نوشته شده است.که انتشارات آن ققنوس می باشد.و با ترجمه سهیل سمی انجام گرفته است. اکسل و بئاتریس زوج مسنی می باشند که در دهکده ای داخل انگلیس در سال ها قبل زندگی می نمودند . دورانی که ساکسون ها و بریتون ها با هم جنگ کرده اند و کشور را با خاک و خون یکسان نموده و در حال حاضر تمامی آنها در نوعی فراموشی زندگی می کنند. انسانهایی که در قبل و گذشته آنها وجود داشته اند را فراموش نموده و به هیچ وجه کسی حافظه نیرومندی ندارد و عمل و کار انجام شده در ایام قبل را به یاد نمی اورد . آکسل و بئاتریس حس می کنند که پسری دارند و تصمیم گرفته اند به دیدن او روند در دوران و وقتی که در کشور هم اکنون غول ها و اژدها می باشند و جادوگران طلسم می کنند . من در کل به ایشی گورو را علاقه دارم و اثر جدید ایشون به نظرم بسیار زیبا بود. هم سبک فانتزی و تخیلی را بسیار جذاب داخل رئال نموده بود. هم سوالات زیبایی را مطرح می کرد . آیا در حقیقت خوب است که خاطرات انسان از یاد بروند و یا نه باید با آنها زندگی نمود. به طور مثال اگر تمام اندیشه و خاطرات شما از یاد رفته باشد خطر می کنید برش گردانید .آیا نمی هراسید رویدادهای بسیار ناخوشایندی در انتظارتان باشد و مخصوصا زخم هایی از سمت افرادی که هم اکنون عاشقشان هستید.

برگرفته از بست بوکز