کتاب دیه گو و فریدا که توسط ژان ماری گوستاو لوکلزیو نوشته شده است.که انتشارات آن بدون می باشد.و با ترجمه مریم چهرگان انجام گرفته است. در این اثر ذکر شده دیه گو و فریدا دو هنرمند عاشق مکزیکی می باشند. دیه گو نقاش و دیوارنگار خیلی مشهور مکزیکی می باشد که از خانواده ای پولدار بود و اندام بزرگ و چاقی داشت . فریدا هم نقاشی بوده که هم چنان پرتره های بسیار معروفی دارد. ولی بر عکس دیه گو او بسیار ظریف و مریض حال و از خانواده ای فقیر بود . آنها با اختلاف سنی خیلی زیادی با هم ازدواج کردند .هر اندازه که ازدواج باثباتی نبوده و دیه گو کلا با زنهای دیگری هم ارتباط داشته و پس از زمانی فریدا هم آغاز به خیانت کردن می نماید. زندگی عشقی آنها در عمل پس از ارتباط دیه گو با خواهر فریدا از هم پاشیده شد و موجب جدا شدن شد ولی بازهم پس از مدتی دوباره ازدواج می کنند . دیه گو و فریدا خیلی مشهور هستند و فیلم هایی هم درباره ی آنها ساخته شده است . کتاب نو و تازه ترجمه شده لوکلزیو هم در همین موضوع است. کتاب بدی نمی باشد اما اثر خشکی است که چندان رمان گونه نبوده بسیار داخل او جزئیات عاشقانه و جذاب داستان نشده و سانسور شده هم هست .

برگرفته از بست بوکز