کتاب جاده فلاندر که توسط کلود سیمون نوشته شده است.که انتشارات آن نیلوفر می باشد.و با ترجمه منوچهر بدیعی انجام گرفته است. رمانی درباره ی جنگ چی زیادتر بگویم چهره ی بدبختی های جنگ و اندیشه های انسان ها و صحنه های بسیار غمگین کننده ای که انسان در جنگ خواهد دید و خاطراتی که همواره به ذهن و یادش می آید. در حقیقت اصلا نمی دانم چگونه به شکل دیگری می شود این نوشته را تعریف نمود.این اثر از جمله اساسی ترین نمونه های ادبیات نو می باشد که بسیار هم سردرگم و در هم پیچیده است.یک جمله امکان دارد چندین و چند خط هم شود و تا به انتهای جمله برسید اول نوشته را از یاد ببرید . این نوع سبک ادبیات واسه ی من بسیار سنگین می باشد و کوشش بسیاری می نمایم و در انتها سرنخ را گم می کنم. یک انسان حواس جمع می خواهد که کاملا متمرکز باشه تنها بر رو این موضوع. در حقیقت کتاب دشوار خوانی است. ولی خوب می بایست بگویم حس بدبختی و کثیفی جنگ را حقیقتا خوب انتقال می نماید هم اکنون که از جدید های نشر نمی باشد ولی برای آنکه خیلی دلم می خواست مطالعه اش کنم بر ضد روند معمولم دانلودش نموده بودم و اروم آروم پی دی افشو در وقتهای خالیم می خواندم .

برگرفته از بست بوکز